>MAN HOI - Engel Erscheinung 1<
1996. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand
>MAN HOI - Engel Erscheinung 3<
1996. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 6<
1997. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 14<
1997. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Selbstbilndnis mit Engel (Geburt)<
1997. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Selbstbildnis mit Engel (pot mortem)<
1997. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 15<
1997. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 16<
197. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 18<
1997. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 22<
1998. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 24<
1998. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 34<
1999. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 40<
2000. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 41<
2003. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 51<
2005. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 55<
2005. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand


>MAN HOI - Engel Erscheinung 56<
2006. 120 x 240 cm.
Acryl, Pigment, Graphit auf Leinwand